Skip to product information
1 of 1

Safety Sign Services

Brandbestrijding Pictogrammen

  • Snelle levering en/of Plaatsing

Description

Brandveiligheidssymbolen Symbolen voor brandveiligheid zijn in verschillende groottes verkrijgbaar, waardoor ze vanaf meerdere afstanden duidelijk te zien zijn. Deze symbolen zijn in verschillende materialen zoals kunststof, aluminium en plexiglas beschikbaar, met opties voor verschillende montagewijzen zoals vlak, hoekig, panorama of aan het plafond. Voor omgevingen waar continue zichtbaarheid cruciaal is, bieden we fotoluminescente symbolen aan die in het donker oplichten. Deze zorgen voor heldere signalen, zelfs in situaties met weinig licht.

Brandveiligheidssymbolen conform ISO 7010 Veel brandveiligheidssymbolen voldoen aan de internationale norm ISO 7010, wat zorgt voor een wereldwijde uniformiteit in de gebruikte symbolen. Deze symbolen zijn herkenbaar aan de toevoeging van een "vlam" icoon. In Nederland worden extra symbolen gebruikt conform NEN 3011, waarbij de "vlam" eveneens is opgenomen.

Vroeger werd het gemengd gebruik van oude en nieuwe symbolen (met de "vlam") ontmoedigd, maar tegenwoordig wordt aangeraden om consistent de nieuwe ISO 7010 symbolen te gebruiken. In nieuwe situaties wordt het sterk aanbevolen om de nieuwste symbolen te gebruiken. Hoewel we adviseren om het symbool met de "vlam" te gebruiken, is het in bestaande situaties toegestaan om de al aanwezige symbolen te behouden.

Wettelijke verplichtingen In elke Europese lidstaat is het door de wet verplicht gesteld om brandveiligheidsmaatregelen aan te duiden met symbolen. De Europese richtlijn 92/58/EEG legt de basis voor uniforme veiligheids- en gezondheidssignalering op de werkplek binnen de EU. Deze richtlijn specificeert eisen voor het gebruik van veiligheidskleuren en -signalen om werknemers te informeren over mogelijke gevaren en noodprocedures.

Elke lidstaat voert deze richtlijn op zijn eigen manier uit; in Nederland via de arbeidsomstandighedenregeling en in België door het Koninklijk besluit van 17 juni 1997. Dit betekent dat werkgevers in Nederland verplicht zijn om adequate veiligheidssignalering aan te brengen op plaatsen waar gezondheids- of veiligheidsrisico's voor werknemers bestaan. Dit voldoet niet alleen aan de Europese normen voor arbeidsveiligheid, maar zorgt ook voor een uniforme en gestandaardiseerde benadering van veiligheidssignalering op nationaal niveau. Belangrijke aspecten van deze regelgeving met betrekking tot brandveiligheidssymbolen omvatten:

  • Het permanent signaleren van de locatie en identificatie van brandbestrijdingsmiddelen met borden en/of een veiligheidskleur.
  • De identificatie van brandbestrijdingsmiddelen moet gebeuren door het materiaal te kleuren en door middel van een locatiebord en/of het kleuren van de plaatsen of toegangen tot de locaties waar het brandbestrijdingsmateriaal zich bevindt.
  • De identificatiekleur voor brandbestrijdingsmiddelen is rood.
  • Onder slechte natuurlijke lichtomstandigheden moeten fluorescerende kleuren, reflecterende materialen of kunstlicht worden gebruikt, onverminderd het bepaalde in Richtlijn 89/654/EEG.
Brandbestrijding Pictogrammen
  • €0,00